Dětský domov se školou Slaný

Pobyt

Kapacita DDŠ Slaný je 20 lůžek. Na úseku výchovy jsou děti zařazeny do tří rodinných skupin v počtu 6 – 8 dětí ve skupině.

Věkové rozpětí dětí je 6 – 16 let v závislosti na plnění povinné školní docházky. Rodinné skupiny naplňují program zejména v souladu s Vnitřním řádem a nastaveným týdenním režimem.