Výchova

O výchově

V našem dětském domově jsou děti rozděleny do čtyř rodinných skupin. Rodinné skupiny mají připraven program v souladu s nastaveným týdenním režimem. Střídají se terapeutické činnosti (individuální a skupinová psychoterapie, keramika, sportovní pohybová terapie, ) s činnostmi zájmovými (estetické, sportovní, pracovní). Časový prostor je vytvořen rovněž pro relaxační a odpočinkové činnosti , např. stolní a společenské hry, sledování televize, poslech hudby, psaní dopisů,využití knihovny, či na obyčejné popovídání si.