Roční plán 2016/2017 - výchova.

září 2016 Společně vstříc přátelství.
1. slavnostní zahájení školního roku zodpovídá: tř.učitelé
  Adaptace na rodinných skupinách- předcházíme šikaně Lysá,Vávrová
    zodpovídá:
    zodpovídá:
    zodpovídá:
28. Den české státnosti výchova
výchova
  Slaný a okolí-výlet do přírody-poznávání okolní krajiny RS 1
  České středohoří RS 2
  Naučnou stezkou na Slánské hoře RS 3
     
   
   
říjen 2016 Nežijeme na planetě sami, aneb soužití se zvířátky
16. Hippoterapie- farma Beřovice Tálašová
  Canisterapie Tálašová
1.-30. Daruj hračku…. Buřič
8. Obč.sdr. HEJKAL Tuřany – Drakiáda zodpovídá/spo­lupracuje: Černý
28. Den vzniku samostatného Československa
26.-27. Podzimní prázdniny
výchova
4. Podzim u vody RS1
4. RS1
  RS 3
     
    RS 2
listopad 2016 Svět práce
  Prevence rizikového chování – Exkurze do nápravného zařízení Tálašová/ Adamčíková
  Památka zesnulých Bittmanová
14. Dýňová slavnost – projektový den Peková
    zodpovídá:
17. Den boje za svobodu a demokracii výchova
výchova
    RS 1
    RS 2
    RS 3
   
     
     
     
   
prosinec 2016 Mějme se rádi
  Mikulášská nadílka – projekt.den Buřič
  Kouzlo Vánoc – projekt.den Červená
     
     
23.12.-2.1.2017 Vánoční prázdniny
výchova
  Kladno,Slaný – vánoční trhy RS 1
  Kladno – vánoční trhy RS 2
  Křivoklát – vánoční trhy RS 3
     
     
     
leden 2017 Pomáhejme ne jen sobě
  Policie,Záchranná služba,Hasičský záchranný sbor Tálašová
  Zdravý životní styl – projekt. den Kubáčková, Šťastný
     
    Zodpovídá : tř. učitelé
29. Pololetní prázdniny
výchova
    RS 1
    RS 2
    RS 3
   
     
     
     
únor 2017 Téma: Media kolem nás
  Bezpečně na internetu – učíme se chovat bezpečně na internetu… škola/výchova
  Maškarní bál s hudební produkcí Bittmanová
22.-26. Jarní prázdniny  
výchova
  RS 1
    RS 1,2,3
   
     
     
     
březen 2017 Téma: Probouzení přírody, chraňme ji
  Vítáme jaro a Velikonoce – výstavka Sobolová
  Velikonoční výstava Červená
    zodpovídá:
výchova
    RS 1
    RS 2
    RS 3
     
     
     
duben 2017 Bezpečně v dopravě.{co­lor:red}
  Přednáška + prakt.ukázka na dopravním hřišti Tálašová
  BESIP – projekt. den zodpovídá :Škopek.Černý
  Čarodějný den – projekt.den zodpovídá :Skok,Satran
 
 
výchova
    RS 1
    RS 2
    RS 3
     
     
květen 2017 Etiketa.{color:red}
1. svátek práce
8. Den vítězství
  Přednáčka o etiketě zodpovídá : Tálašová
  Modelová situace – Stolování u nás a v jiných kulturách-projekt.den zodpovídá: Borešová
     
    zodpovídá:
výchova
    RS 1
    RS 2
    RS 3
     
     
     
červen 2017 Téma: Sportem ku zdraví
  Rportovní den – projekt.den Klučka, Šícha
     
  Zahradní slavnost DDŠ  
     
     
   
výchova
  Slaný, Kladno – Návštěva dětského dne RS 1,2,3
    RS 1
    RS 2
    RS 3
     
     
Legenda
hlavní akce DDŠ
akce školy, DDŠ
akce výchovy DDŠ

Vedoucí DDŠ Slaný :
Bc.Lenka Koulová

Mgr.Věra Nájemníková
Ředitel SVP, DDŠ, DD a ZŠ
Dobřichovice