Logopedie

Logopedie

Logopedie je pro děti našeho zařízení realizována cestou poradny, kam děti vyžadující logopedickou péči pravidelně dochází. Logoped pracuje s dětmi nejen na správné výslovnosti, ale i na rozvoji slovní zásoby či motorických funkcí. Pravidelně mají logopedické chvilky zařazeny do programu dne všechny děti, které je potřebují, a to za dohledu kmenových vychovatelů či jejich asistentů a dle potřeby i zdravotnice .