akce

Střípky měsíce října.

Mohlo by se zdát, že s ústupem léta ubude i akcí a zajímavostí pro děti v Domově. Určitě tomu tak není.
I měsíc říjen byl naplněný celou řadou zajímavých akcí a činností jak pro děti, tak i pro dospěláky. Pomineme-li celou řadu drobných výletů a vycházek po okolí, návštěvy filmových představení v Městském kině, či divadelního představení pro děti, které byly v běžné režii jednotlivých „Rodinek“, nemůžeme ale nepřipomenout ty hlavní akce pro celý Domov.
První větší společnou akcí bylo každroční pouštění draků. Tentokráte probíhalo pod názvem „Vycvič si svého dráčka“. Počasí sice po předchozích poměrně deštivých dnech vyšlo náramně, ale s tolik potřebným větrem to zase až tak dobré nebylo. Přesto řada draků létala celkem schopně, sice za vydatné pomoci majitelů, a tyk se dalo bez nadsázky říci, že přípravný výcvik v podání jednotlivců měl svůj význam. Na připomenutí zde máme několik obrázků.

Navštívili jsme rovněž velice pěkný koncert „Děti dětem“ pořádaný Dětským domovem v Novém Strašecí. Zde byly k vidění dětské divadelní, hudební, taneční a další soubory z jednotlivých dětských domovů. A co je nejvýznamnější, výtěžek z tohoto koncertu a součinnosti sponzorů putoval na Oddělení onkologie do pražské nemocnice v Motole, kde pomůže léčit nemocné děti. I to si zde můžeme připomenout v obraze.
Měsíc říjen je rovněž typický pro přípravu na Heloween. Děti si tak mohly opět vyzdobit různé dýně a dýničky a připomenout si tento, u nás zatím příliš neakceptovaný, svátek. Pracovalo se svědomitě a výsledky nakonec byly opět vidět. Navíc ještě proběhla malá vědomostní soutěž, ve které účinkovali opět všichni.
Naše dospěláky zase mimo přípravy různých akcí a aktivit s dětmi čekalo především vzdělávání. Na řadě byl poměrně náročný Kurz první pomoci. Tentokráte v podání lektora – vojenského záchranáře, který se všemi rozebral veškeré základy poskytování první pomoci v různých situacích, doplněné samozřejmě o praktické ukázky a především nácvik naprosto konkrétních, byť tentokráte pouze nainscenovaných, situací. Všichni dospěláci nakonec tento kurz velmi ocenili, protože přinesl řadu nových a především praktických rad a postupů, jak se zachovat v případě řešení jakékoliv situace, kdy je potřebné pomoci zraněnému.Před sebou máme měsíc listopad, který určitě také přinese řadu aktivit, které si opět budeme moci přiblížit a podělit se o ně s veřejností.