akce

Mik, Mik, Mikuláš.

Sešel se rok s rokem a opět nás navštívili poslové neodmyslitelně patřící k Adventu.
Mikulášská tradice opět nebyla porušena a tak bylo v našem Domově docela veselo. Na příchod Mikuláše, anděla a čerta se samozřejmě všichni těšili, ti větší trošku s nadsázkou a šibalským úsměvem v očích, ti menší zase s obavou a pohledy doprovázejícími viditelnou stopou strachu.Při samotné besídce, kdy anděl předčítal z listiny hříchů, musel občas Mikuláš trošku krotit neposedné čerty, tu mávající pytlem nebo snažící se odnést hříšníka.


Nakonec ale vše dobře dopadlo, i když to hříšníci neměli zrovna moc jednoduché. A tak sálem nejčastěji zněla říkanka Mik, Mik, Mikuláš….. nebo Mikuláš ztratil plášť. To hlavně proto, aby mohl být malý či větší hříšník obdarován. A ten, kdo si básničku nebo říkanku nepřipravil, si musel zase svojí nápravu pěkně odcvičit.Zkrátka a dobře, prožili jsme si příjemný podvečer a všem se akce moc líbila.
Patří se samozřejmě i poděkovat těm, co pro nás tyto pěkné chvíle připravili. Proto naše veliké poděkování směřuje ke členům Občanského sdružení HEJKAL z nedalekých Tuřan, kteří si opět pro nás našli čas a připomenuli mikulášskou tradici v našem Domově.