akce

Poděkování za dárky .

Děti i dospělí z našeho Dětského domova ještě jednou touto cestou děkují všem lidem dobré vůle, sponzorům a blízkým, kteří přispěli k jejich radosti z dárků od Ježíška o Vánocích.
Kdybychom měli všachny vyjmenovávat, byl by to pořádně dlouhý seznam. Přesto si dovolíme uvést alespoň ty nejdůležitější :
-Děkujeme vozíčkářům ze společnosti TANGO – daruj hračku s Českým rozhlasem ( www.oword.cz ) a všem jejich partnerům.
-Děkujeme závodu LEGO Kladno za stavebnice pro děti
-Děkujeme internetovému portálu Tomikup.cz ( www.Tomikup.cz ) a všem, kteří se na darování dárků touto cestou podíleli
-Děkujeme společnosti KINO CINEMA Praha
-Děkujeme Základní škole Londýnská – Praha za realizaci dárků ze stromu přání
-Děkujeme Motorestu Vítov u Slaného

V neposlední řadě pak děkujeme všem lidem z Královského města Slaný a blízkého okolí, za všechny splněné dárky ze Stromu přání.
Všem se dárečky moc a moc líbily a děti z nich měly a mají velikou radost.