Škola

ŠKOLNÍ ROK 2016 - 2017 - ZÁŘÍ

ZÁŘÍ • Třída plná kamarádů aneb pojď se s námi učit

rozvoj schopností žít ve společenství, vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách, rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě a svému okolí, posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému, rozvoj pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení.

Školní rok začal a většina z nás se zase těšila. Mnozí se radovali ze svých tříd, ti co se radovali méně, později našli také své výhody. Začátek roku jsme se věnovali především „zařizováním“ svých tříd, výrobou pomůcek, nástěnek. Hodně jsme si povídali o prázdninách ale i o tom, co nás v tomto školním roce čeká. Počasí nám přálo, chodili jsme se učit do přírody, do altánů, na louky.

Přejme si všichni v tom novém školním roce hodně úspěchů a pohody.