Škola

ŘÍJEN

ŘÍJEN

Radovánky s podzimem aneb máme rádi barvy, rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj pohybových dovedností – jemná a hrubá motorika, osvojení si poznatků o těle a o zdraví

Měsíc říjen je velmi bohatý na barvy v přírodě. Nechali jsme se inspirovat a barvy jsou i v naší tvorbě. Na následujících kolážích najdete výtvory po jednotlivých třídách. Ti nejmenší procvičovali jemnou motoriku nejen trháním papíru ale i vyšíváním dráčků. Druhá třída vsadila na fantazii nejen při práci s papírem. Třetí třída se procvičila ve vybarvování a vystřihovávání. Ti nejstarší zase vytvářeli například ze starých knih dýně. Mimo tvoření ve třídách ti nejstarší navštívili věznici ve Vinařicích, nezanedbali jsme však ani kulturní stránku – navštívili jsme opět knihovnu, kde nás asi nejvíce zaujali knihy, které se čtou odzadu. Ti nejmenší shlédli pásmo krátkých filmů „O človíčkovi“, nad kterým jsme poté vedli dlouhé rozhovory, kterak se vyvíjí naše životní úroveň. Zajímavý byl názor, že takový pračlověk se měl lepší.

Všichni jsme však své třídy zahalili vskutku do podzimních barev.

Tvorba třídy I.

Tvorba třídy II.

Tvorba třídy III:

Tvorba třídy IV.