Škola

BŘEZEN 2017

• Když jaro zaťuká, příroda se probouzí ze zimního spánku

Svátky jara, rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí, rozvoj dovedností kultivovaného projevu, rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních.

Tvořili jsme k tématu

Byli jsme se podívat na výstavu v DDM Ostrov, kde mimo jiné byly vystaveny naše výtvory. Všem, kteří nám drželi palce děkujeme, jeden náš žák vyhrál cenu za svoji tvorbu.

Z OKÉNKA NAŠÍ PREVENCE:

PRVNÍ POMOC

Dne 28. března nás navštívili zástupci Červeného kříže Kladno. Zopakovali jsme si první pomoc – krvácení, popáleniny, zlomeniny, vyzkoušeli jsme si obvázat různé rány, zafixovat zlomeniny apod. Všechny nás tyto praktické ukázky zaujaly, na všechny naše všetečné dotazy jsme dostali srozumitelné odpovědi. Za celý tým pedagogů ale i chlapců moc děkujeme.

ZDRAVÁ 5

Dne 29. března nás opět navštívila paní lektorka Monika Urbanová. Cílem Nadačního fondu Albert je dlouhodobá podpora zdravého životního stylu. V rámci akce jsme měli možnost zopakovat si zásady zdravého jídelníčku i zdravého stravování. I. Na úvod nám paní lektorka ukázala potravinovou pyramidu a potravinový talíř zdravých pokrmů, kde jsou potraviny rozděleny do skupin, jako je ovoce, zelenina (vitamíny), bílkoviny (mléčné, maso, apod)., sacharidy, tuky a nápoje. Tyto skupiny byly odlišeny barevně. Proběhla diskuze. II. Prvním úkolem pro chlapce bylo, že dostali nákupní košíky, a žetony. Na žetonech byly obrázky potravin z oněch skupin z výživového talíře a nákupní košík byl do těchto barev – byly celkem 4, také rozdělen. A chlapci měli ony žetony správně rozdělit. III. Protože se u tohoto úkolu naseděli, dalším bodem programu byla rozcvička – hra na „hlava, ramena…“. IV. Paní lektorka na zem rozložila plakát, na kterém byla postava, na které byly vyobrazeny vnitřní orgány. Od orgánů vedla šipka, na které byl jednak název orgánu ale především seznam potravin, které mu prospívají. Opět proběhla opravdu kvalitní diskuze.

V. Krátká přestávka, kdy se chlapci nasvačili. Paní lektorka mezitím „prostřela“ stůl, na kterém nechybělo prostírání a na něm tmavý chléb a plátkový sýr a několikero druhů upravené, nakrájené zeleniny, různých barev. VI. Po přestávce chlapci zasedli ke stolu a pomocí malých vykrajovacích formiček různých tvarů, tvořili zdravé svačinky.

VII. Vyhodnocení celé akce, paní lektorka chlapcům rozdala drobné dárky a chlapci za potlesku poděkovali.

S paní lektorkou Monikou Urbanovou jsme nespolupracovali poprvé. Paní lektorka si pro nás vždy připraví program tak, aby chlapci, kteří jsou v našem zařízení delší dobu, neměli pocit nudného opakování. Za celý tým pedagogů ale i chlapců moc děkujeme.

Zpracovala: Iveta Formánková