Škola

DUBEN 2017

• Hody, hody doprovody aneb nejen Velikonoční dovádění

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, rozvoj řečových a jazykových dovedností, rozvoj a kultivace mravního, estetického vnímání, cítění a prožívání

Z OKÉNKA NAŠÍ PREVENCE: 4. dubna 2017

Nezisková organizace Fórum pro prožitkové vzdělávání – FPPV

Téma: Co je demokracie

Název inscenace: Chci to tak?

Herci: Natálie Topinková, Jiří Kohout, Lucka Švábová, Václav Rašilov, Dan Šváb

V měsíci dubnu nás opět v rámci preventivního programu navštívila organizace FPPV. Tentokrát nás pomocí zážitku seznámili s pojmem demokracie. Pro mnohé z nás toto slovo mělo nějaký význam, ale po dnešním dopoledni jsme získali opravdový pojem k celému významu tohoto slova. Po úvodním představování jsme si začali navzájem říkat, co pro nás demokracie znamená. Mnozí z nás uvedli i příklady a celou interakcí jsme se i dozvěděli, čemu vlastně říkáme demokracie. Co tedy je a co není demokracie. Následovala naše oblíbená hra – ANO, NE, NEVÍM. Dalším bodem byla hra na spolupráci ve skupinách – „státech“, kdy jsme si pomocí několika úkolů skutečně prožili rozdíly pojmů demokracie, socialismus, diktatura apod. Samozřejmě, že k prožitku patřily klady i zápory. A na závěr nám herci podle skutečného příběhu jednoho panelového domu a jeho obyvatel ukázali, jak snadno může lidská závist, sobeckost ale i lhostejnost vyhrát nad demokratickým chováním. Ale protože jsme byli účastníci interaktivního představení, i dnes jsme měli možnost „osud“ zvrátit v kladný konec. V závěrečné diskuzi jsme již mnozí chápali principy demokratického chování, mnozí z nás si uvědomili možnost svého vlastního významu v této oblasti. Velké poděkování celé organizaci za záslužnou činnost, za dnešní zážitek Natálii, Lucce, Danovi, Jirkovi a Václavovi.

Děkujeme.

A naše dubnové tvoření….

Zpracovala: Iveta Formánková