Škola

KVĚTEN 2017

• Příroda je v plném rozpuku aneb když všechno kvete

Prosociální postoje k druhému – tolerance, respekt. Sounáležitost s přírodou, vnímání emocí.

Květen byl tento rok bezpochyby nejbarevnější měsíc v naší škole. Všude to kvetlo, všechno bylo prodchnuto s přírodou a dokonce jsme k sobě byli i vlídnější.

Z okénka naší prevence:

12.května 2017

DDM Ostrov Slaný

Lektor: Alena Špiritová

Téma: BESIP

Na počátku měsíce nás navštívila paní Alena Špiritová z DDM Ostrov ve Slaném, která bdí nad tím, abychom nezapomněli na pravidla silničního provozu, chodce a celkovou bezpečnost na našich cestách. Tento rok si pro nás mimo jiné připravila pravidla na křižovatkách. Mnozí z nás si mysleli, že „jako umí“ ale poté jsme se divili. Všem se to moc líbilo, všichni jsme opět zažili překvapení a všichni jsme poté rádi dělali reflexi. Děkujeme tímto paní Aleně Špiritové.

Květen byl nejen o přírodě a jejích proměnách ale také o pohádce. Hodně jsme se věnovali čtenářským deníkům.

Téma pohádka v nás vyvolala otázku, co je to fantazie. Tak jsme si ukázali, jak taková fantazie umí pracovat, když například pomocí tuže nafoukáme na čtvrtku barevné skvrnky. Bylo příjemné zjistit, že každý v té své skvrnce vidí něco jiného.

Ti nejstarší se letos opět vydali na ryby. Úlovek měli bohatý a stejnou radost měli, když ryby pouštěli zpět do rybníka.

A ani v měsíci květnu jsme nezanedbávali výzdobu našich tříd.

Zpracovala: Iveta Formánková