Škola

ČERVEN 2017

• Děti slaví svátek aneb těšíme se na prázdniny

Rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj tvořivosti, interaktivních a komunikativních dovedností, rozvoj estetického vztahu ke světu, k životu, přírodě, kultuře, umění

Konec školního roku je radostný. Ukončujeme školní práce, těšíme se na prázdniny. V tomto duchu jsme tedy také zdobili naše třídy, vyráběli desky na vlastní portfolia, balili a uklízeli. Znovu jsme si zopakovali, jak se bezpečně chovat na našich cestách. Jezdilo se na výlety, chodili jsme se koupat. Největší čas jsme však věnovali přípravám na zahradní slavnost. Nacvičovali jsme, šili a jinak vyráběli kostýmy i kulisy a samozřejmě jsme pracovali na výzdobě místa konání. Výsledek našeho snažení byl odměněn nejen potleskem a radostných úsměvů všech zúčastněných.

A na úplný závěr, tedy 30.června jsme měli ještě jednu oslavu. Svačinu jsme si prostřeli v senátní místnosti, stoly prostřené bílým ubrusem a naložené koláčky. Společně jsme poděkovali všem „dospělákům“, kteří o nás pečují. Tento rok jsme se také rozloučili se dvěma spolužáky, kteří ukončili školní docházku.

KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY VŠEM!

ZAHRADNÍ SLAVNOST

NÁVŠTĚVA KOUPALIŠTĚ

VÝLETY

NÁSTĚNKY

ZÁVĚREČNÉ UKONČENÍ

TAK VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY!