Škola

ZÁŘÍ 2017

UŽ SE TĚŠÍM DO ŠKOLY

Cíle: osvojení si poznatků o názvu a účelu jednotlivých předmětů , rozvoj pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému.

Začátek školního roku jsme se věnovali především začleňování do nových tříd, učili jsme se jak se správně chovat k ostatním ve třídě ale také ve svém okolí a především sám k sobě. Nedílnou součástí se tedy pro začátek školního roku staly výlety. Nejvíce se jezdilo na houby, chodili jsme po Slaném a jeho krásném okolí. Tento rok jsme i lov ryb zvolili již na začátek roku.

Také jsme obnovili kontakty s knihovnou Václava Štecha ve Slaném. Velké poděkování patří paní knihovnici Kateřině Nedvědové, která je natolik laskavá, že si pro každou třídu najde dopolední čas. Děkujeme. A protože knihovna není jediná událost, kde se snažíme být slušně oblečení, naučili jsme se na začátku školního roku i správně vázat kravaty.

Také jsme již na začátku školního roku otevřeli naše okénko prevence. Tentokrát nás provázela naše paní etopedka tématem šikana. Na úvod nám pustila krátký film, po kterém následovala reflexe. Bylo náročné se svěřit, každý z nás se s jednou z forem šikany setkal. Děkujeme Mgr. Petře Tálašové.

Nesmím zapomenout ani na naše tvoření. Výtvory nám nejen zdobí chodbu ve škole ale i v našich třídách. A výtvory vyrobené během pracovních činností nám zase budou sloužit po celý školní rok.

Přeji nám všem krásný a pohodový nový školní rok.

Iveta Formánková