Škola

ŘÍJEN 2017

CO NÁM DÁVÁ PŘÍRODA

Cíle: posilování přirozených poznávacích citů – zvídavost, zájem, radost, objevování, rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy, prožitky, verbální a neverbální dovednosti

Úkolem měsíce října bylo zjistit, co nám dává příroda. Téma se přímo nabízelo k časně podzimnímu rybaření, které i tentokrát bylo úspěšné. Kromě klasických plodů a darů přírody jsme toto téma také zachytili barevně. Jakoby se celá škola domluvila a všichni tvořili nejen v barevných odstínech podzimu.

V rámci prevence jsme tento měsíc soutěžili. Téma bylo „Bezpečně na internetu“ a nutno podotknout, že vítězem byli všichni. Je pravda, že každý našel možná jeden bod, kde si nebyl jistý, jak se bezpečně zachovat ale při společné reflexi si všichni uvědomovali, jak se správně bezpečně zachovat. Program pro nás připravila paní etopedka Mgr. Petra Tálašová a tímto jí děkujeme, že nad námi bdí nejen v těchto oblastech.

Další soutěží tento měsíc byla soutěž celoškolní. Název zněl „Soutěž o nejbláznivější dýni“. Ti nemladší dýně ušili, starší ročníky zkoušely různé techniky. Posuďte sami, jak vynalézaví a šikovní jsme byli.

Příští měsíc se můžete těšit na naše výtvory a výrobky, které již nyní připravujeme k soutěži od DDM Ostrov. Téma je „Náš kraj“.