Škola

LISTOPAD 2017

BAREVNÉ ČAROVÁNÍ

Cíle: rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj pohybových dovedností – jemná a hrubá motorika, osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Okénko prevence:

Dne 27.listopadu nás navštívila společnost Divadlo VeTři. Již víme, že nás pokaždé přijedou formou interaktivního představení, seznámit s důležitým tématem v oblasti prevence. S programy prevence vandalství, udržování pořádku a sprejerství nás seznámil Vlasta s Míšou. V celém průběhu programu jsme měli možnost vyjádřit svůj názor a námitku. Některé scénky se mohly zdát úsměvné, ovšem nikdo z nás jistě netušil, že většina teenagerů v dnešní době trpí „košoslepotou“.

Děkujeme Divadlu VeTři, jehož program u nás reprezentovala Michaela Marková a Vlasta Vébr.

Barva, co je to barva, jak je důležitá, jak ji vytvořit – to a jiné jsme po celý měsíc zkoumali. Zkoušeli jsme tvořit barevné variace ale i pomocí stínování speciální tužkou. Myslím, že se nám všem dařilo. Zajímavý nápad v rámci Halloween měla třída IV., tedy ti nejstarší. Pomocí přírodních materiálů vytvářeli co nejvěrohodnější podobu krve a poté zkoušeli vytvářet různá zranění. Součástí samozřejmě byla diskuze o bezpečném chování i první pomoci.

Novinkou tohoto školního roku jsou měsíční soutěže k tématu měsíce. Tento měsíc jsme měli za úkol vytvořit krajinu v prostoru. Zúčastnila se každá třída.

A v neposlední řadě jsme se také zúčastnili soutěže, kterou vyhlásil DDM Ostrov ve Slaném. Téma znělo „Náš kraj“ a zde jsou naše výtvory.

A naše tvoření po jednotlivých třídách: