Škola

PROSINEC 2017

VÁNOČNÍ ZVONĚNÍ

Cíle: osvojení si poznatků tradic, rozvoj estetické a tvůrčí aktivity a úkoly umožňující dítěti dosáhnout úspěchu, rozvoj kulturně estetických dovedností.

Vánoční atmosféra je znát na každém kroku v každé třídě. Školní soutěž byla tentokrát zaměřená na třídy jako celky. Bylo to těsně, vítězové byli všichni. Každá třída si užila vlastní vánoční posezení, rozdávali jsme si dárky. Tento měsíc nás čekalo spoustu práce ale i zábavy.

Děkujeme všem, kteří s námi po celý rok spolupracovali, sponzorům, kteří nám svými dary zpříjemnili nejen vánoční atmosféru.