Škola

LEDEN 2018

VÍTÁME NOVÝ ROK

Cíle: rozvoj schopností přizpůsobit se přirozenému vývoji a běžným změnám, rozvoj základů kulturně společenských postojů, návyků, vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem a děním kolem nás.

Měsíc leden byl ve znamení přeneseného pobytu, kultury a samozřejmě tvoření. Kromě městské knihovny, kterou navštěvujeme pravidelně jsme tentokrát zavítali i do Vlastivědného muzea ve Slaném, kde se konala výstava pod názvem „Kouzlo loutek“. Kouzlo spočívalo nejen v samotných loutkách. Mohli jsme se projít historií loutkoherectví, poznat vznik. Také jsme měli tu možnost se naučit jednotlivé názvy loutek, neboť každá má své specifické pojmenování. Mnozí z nás jistě netušili, že i maňásek, kterého máme doma je vlastně loutka. Zábavné byly koutky, kde skupina loutek představovala nějaký příběh. Během výstavy jsme si také mohli zasoutěžit. Ale asi největší radost nám udělala možnost si poté zahrát vlastní loutkové divadlo. To se nám poté vlastní loutky malovali skoro sami. Děkujeme pracovníkům muzea za příjemné ale i poučné chvíle. Už se těšíme na další zážitky.

Mnozí z vás si také možná vzpomenou, že jsme se v uplynulých měsících zúčastnili soutěže vyhlášené DDM Ostrov, pod tématem „Náš kraj“. K radosti nás všech získal 1. místo v 2. kategorii náš spolužák. Za naší školu žák získal bonusový poukaz na nákup ve školním obchodě. Děkujeme DDM Ostrov za krásné ceny, které nás potěšily.

A tady je ukázka našeho tvoření. Většinou jsme tvorbu věnovali nejen zimní tématice ale především naučení se novým technikám. Za všechny jsme například zjistili, že krepový papír není jen vhodný na výrobu karnevalových masek ale jeho barvící vlastnosti dokážou zajímavé obrazce. Stejně jako použití mouky, soli a cukru. No posuďte sami.