Škola

ÚNOR 2018

SVĚT FANTAZIE

Cíle: rozvoj dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj a užívání všech smyslů, rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy, prožitky

Svět fantazie nemá hranic. Proto i naše tvoření v tomto měsíci bylo navzdory zimnímu počasí pestrobarevné a plné výletů. Třída I. pod vedením třídní učitelky opět šila. Ti méně zdatní si ušili vlastní polštářek, ti zdatnější zvířátka. Zvířátka poté odneseme na soutěž pořádanou DDM Ostrov. Také jsme zkoušeli geometrii trochu jinak. Ač nejsme dvakrát zruční, podařilo se nám „narýsovat“ pár obrázků jen pomocí špejlí. Odhadovali jsme pomocí rozměrů dlažby naše velikosti a hráli si s geometrickými útvary. Nejvíce se nám asi líbila návštěva Vlastivědného muzea ve Slaném, kde jsme se protentokrát věnovali archeologii. Vůbec jsme ale nezapomněli také soutěžit v rámci naší školy. Tentokrát bylo naším úkolem vymyslet skřítka. Skřítek musel pomocí naší fantazie získat nejen podobu ale jméno a příběh, který jej doprovází. Technika vyjádření byla libovolná.

Třídní učitel ve IV. třídě zase zorganizoval výlet na hrad Hazmburk. Byla zima, ale lepší seznámení s novým třídním učitelem jsme si nemohli přát. Výlet se nám moc líbil. Přijeli jsme nadšení. A nebyl by to pan učitel fyziky, kdyby s námi neudělal ve výuce také nějaký pokus.

A nakonec nás pan učitel vzal i na výstavu korunovačních klenotů. Tedy jejich přesných kopií, které jsou vystaveny v Kladně.

Měsíc únor je měsícem knihy. Pojali jsme to trochu více přes fantazii, méně pravidel ale ani tento měsíc třída II. a třída I. nezapomněla na svoji pravidelnou návštěvu knihovny ve Slaném.