Škola

BŘEZEN 2018

VELIKONOCE ANEB KDYŽ JARO ZAŤUKÁ

Cíle: rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj pozornosti, vytvoření základu estetického vztahu ke světu, životu, kultuře, umění, rozvoj dovedností kultivovaného projevu

Velikonoce mají po celém světě mnoho tradic i podob. My jsme se tentokrát zaměřili především na barvu, aniž bychom zapomněli na tradiční zvyky. Návody a podoby tradic v naší vlasti jsme vyhledávali nejen v knihovně. Ani prázdniny nás nezastavili a tvoření bylo opět v plném proudu. Tvořili jsme z papíru, z modelíny, z brambor, z mouky, z vajec ale i sázeli osení. A také jsme v tomto měsíci soutěžili o nejzajímavější košíček.