O dětském domově

Dětský domov se školou Slaný byl zřízen dne 1.6. 2003 zařazením do sítě školských zařízení jako součást organizace Středisko výchovné péče, Dětský domov se školou a Školní jídelna Dobřichovice.
Dětský domov se školou s výchovně léčebným režimem poskytuje komplexní péči 30 dětem s kombinovaným postižením od šesti let do ukončení povinné školní docházky. Jedná se o děti, převážně s diagnózou ADHD, ADD (LMD), duševními poruchami a nařízenou ústavní výchovou. Tyto děti, kromě klíčových symptomů ADHD, jako např. nepozornost, hyperaktivita a impulzivita, mají i vyplývající problémy s učením, výkonností ve škole, psaním a čtením. Řada dětí s ADHD má i další psychické problémy: poruchy opozičního vzdoru, poruchy chování, asociální nebo delikventní chování, deprese, úzkostné stavy, emoční problémy a problémy v oblasti sociálních dovedností. Jedná se o děti u nichž byla zjištěna přechodná nebo trvalá duševní porucha takového druhu a stupně, že nemohou být vychovávány a vzdělávány v ostatních zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.