Individuální terapie

Individuální terapie

Individuální psychoterapie je v našem zařízení poskytována jako součást terpeutických aktivit, neprobíhá plošně, je indikována a prováděna prostřednictvím psychologů u jednotlivých dětí, dle jejich aktuálních potřeb.

... více